Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21369
Title: Збереження архітектурних креслень костелу у Фельштині
Authors: Дзендзелюк, Л. С.
Льода, Л. М.
Bibliographic description (Ukraine): Дзендзелюк Л. С. Збереження архітектурних креслень костелу у Фельштині / Л. С. Дзендзелюк, Л. М. Льода // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 356-361. - Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: Фельштин
Скелівка
костел св. Мартина
архітектурні креслення
реставрація кальки
Felshtyn
Skelivka
St. Martin’s Church
architectural drawings
tracing paper restoration
Abstract: У статті наведено відомості щодо архітектурної будівлі парафіяльного костелу у Фельштині (село Скелівка Старосамбірського району Львівської області). Автори описують заходи із збереження (реставрації) архітектурних креслень костелу та окреслюють специфіку кальки, як матеріальної основи цих документів. The article deals with the information about architectural building of the parochial church in Felshtyn (village Skelivka, Starosambirsky region, Lviv oblast). The authors describe measures to save (restore) church architectural drawings and distinguish specific of tracing paper as material basis of these documents.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21369
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-356-361.pdf142,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.