Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21365
Title: Бібліотечна систематизація як інструмент дослідження книжкових колекцій
Authors: Перенесієнко, І. П.
Bibliographic description (Ukraine): Перенесієнко І. П. Бібліотечна систематизація як інструмент дослідження книжкових колекцій / І. П. Перенесієнко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 301-309. - Бібліографія: 12 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: бібліотечна систематизація
книжкові колекції
бібліотечні та книгознавчі дослідження
рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
library systematisation
book collections
library science and book science researches
rubricator of Vernadsky National Library of Ukraine
Abstract: Використання систематизації в площині книгознавчих досліджень є важливим і актуальним з огляду на продуковану нестандартність підходу до наукового пошуку та виправданість отримуваних результатів. За допомогою методичного інструментарію цієї науки можливо розглядати репертуар колекцій бібліотек не лише в площині змісту окремих їхніх складових, але й як логічну систему знань, вираз форми світогляду, прояв громадянської позиції їхніх упорядників. The usage of systematization in the sphere of book science researches is important and actual due to its unconventional ways of scientific search and justification of research results. Via methodical tools of this science, collection repertoires of libraries can be considered not only as content of its components, but also as a logic system of knowledge, expression of an outlook or manifestation of their creators’ civic attitude.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21365
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-301-309.pdf162,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.