Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21363
Title: Трансформація абонементної форми обслуговування: використання Web – технологій
Authors: Влащенко, Л. Г.
Етенко, Н. Ю.
Орет, А.
Нікітенко, О. М.
Bibliographic description (Ukraine): Влащенко Л. Г. Трансформація абонементної форми обслуговування: використання Web – технологій / Л. Г. Влащенко, Н. Ю. Етенко, А. Орет, О. М. Нікітенко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 272-277.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: автоматизований режим обслуговування
on-line запис
електронна картка
automated usage service
on-line enrollment
electronic card
Abstract: Створення автоматизованої бібліотеки – це ціла наука. Силами співробітників бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) було впроваджено такі віртуальні послуги: автоматизований режим обслуговування читачів, on-line запис для одержання навчальної літератури студентами першого курсу, доступ до електронної картки через сайт бібліотеки. Creation of an automated library is a whole science. Staff of Kharkiv National University of Radio Electronics (KNURE) introduced the following virtual services: automated reader service, electronic enrollment for first year students to loan literature and access to the electronic card through library website.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21363
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28-272-277.pdf176,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.