Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21359
Title: Планування формування цифрових колекцій бібліотек
Authors: Держко, І. З.
Bibliographic description (Ukraine): Держко І. З. Планування формування цифрових колекцій бібліотек / І. З. Держко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 234-239.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: цифрова колекція
цифрова бібліотека
електронний документ
оцифрування
digital collection
digital library
electronic document
digitization
Abstract: У статті розглядається один з найважливіших етапів проекту створення цифрових колекцій у бібліотеках – процес планування оцифрування. Проаналізовано питання комплектування штату учасників проекту оцифрування. In the paper "Planning for Building Digital Collections in the Libraries" by I. Derzhko one of the most important stages of the project for creating digital collections in the libraries — planning digitizing is considered. The author analyses the problem of recruitment of digitization project participants.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21359
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-234-239.pdf148,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.