Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21332
Title: A wireless sensor network with a random control
Authors: Rajba, S.
Bibliographic description (Ukraine): Rajba S. A wireless sensor network with a random control / S. Rajba // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 738 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 106–112. – Bibliography: 22 titles.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: безпровідна сенсорна мережа (БСМ)
середнє значення за час спостереження надходження пуассонівського потоку (система PASTA)
ймовірність колізії
випадкове керування
Wireless Sensor Network (WSN)
Poisson Arrivals See Time Averages (PASTA system)
probability of collision
random control
Abstract: Наведено метод випадкового керування передаванням у безпровідній сенсорній мережі. Інноваційність роботи полягає в концепції безпровідної сенсорної мережі (БСМ) з випадковою в часі односторонньою передачею, використовуючи одну радіочастоту. Застосовуючи середнє значення за час спостереження надходження пуассонівського потоку PASTA (Poisson Arrival See Time Averages) для моделювання БСМ, проаналізовано виникнення колізії під час передавання для керування нею. This work presents a method for random control transmission in Wireless Sensor 0Network (WSN) Innovativeness of this work lies in the concept of WSN with random times of one-way transmission using one single radio frequency. Using Poisson Arrivals See Time Averages (PASTA) for modeling WSN, the probability of transmission collision occurrence has been analyzed for transmitting control.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21332
Content type: Article
Appears in Collections:Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2012. – №738

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-Rajba-106-112.pdf211,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.