Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21316
Title: Бібліотечна систематизація сьогодні: новаторство підходів в традиційності досвіду
Authors: Сербін, О. О.
Bibliographic description (Ukraine): Сербін О. О. Бібліотечна систематизація сьогодні: новаторство підходів в традиційності досвіду / О. О. Сербін // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 127-133. - Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: систематизація
інформаційний пошук
Рубрикатор НБУВ
каталог
індекс
класифікація
systematisation
information search
VNLU rubricator
catalogue
index
classification
Abstract: Розглянуто практичні питання систематизації інформації засобами сучасних технологічних можливостей. Проаналізовано процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку з позиції потреби забезпечення релевантності та пертинентності результату інформаційних запитів користувачів. Визначено та проаналізовано технологічні та методичні особливості процесу систематизації крізь призму умов адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку. Practical problems of information systematisation by means of current technological possibilities are dwelled upon. The paper has analysed systematisation process in conditions of adaptation to modern information search requirements from the position of necessity to support the relevancy and pertinency in the results of users’ information queries. Technological and methodical peculiarities of systematisation process were distinguished and analysed through the prism of conditions of adaptation to modern information search requirements.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21316
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-127-133.pdf151,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.