Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21289
Title: Baza AGRO realizowana w projekcie "Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA"
Authors: Polarczyk, M.
Kasprzak, Z.
Bibliographic description (Ukraine): Polarczyk M. Baza AGRO realizowana w projekcie "Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA" / M. Polarczyk, Z. Kasprzak // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 5-12.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: бібліографічна база даних AGRO
проекти Євросоюзу
промоція
фінансування
наукова інформація
системи ІТ
інформаційно-пошукові мови
Bibliographic AGRO Database
EU project promotion
financing
scientific information
IT systems
IT languages
Abstract: У доповіді авторами представлено основні положення і концепцію бібліографічної бази даних AGRO. Короткий історичний огляд містить майже двадцятирічний досвід створення і розвитку бази. Більша частина доповіді стосується особливостей реалізації проекту «Розбудова і перетворення бібліографічної бази даних AGRO в анотовану бібліографічну базу з використання програмного забезпечення YADDA» і демонстрації інформаційних можливостей бази. Автори представляють різні форми промоції проекту. Основну увагу зосереджено на прикладах нових елементів бібліографічних описів у базі даних. Показано ефективність від реалізації проекту, спрямовану на задоволення потреб користувачів. In this paper, the authors presented the assumptions and the concept of the AGRO database. In a brief historical outline they contained almost twenty years of experience in permanent building and development of the database. The main part of the paper relates to the implementation of the project entitled: “The extension and transformation of the bibliographic AGRO database into the bibliography-abstract database with the use of the YADDA software”, and the presentation of the multiple informational possibilities of the database. The authors discuss various forms of promoting the project. In addition, the authors paid particular attention to new elements of individual records of the database and they also displayed the tangible effects of the implemented project, and their benefits to users.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21289
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaspzhak-Sofiia.pdfПрезентація2,26 MBAdobe PDFView/Open
2-5-12.pdf296,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.