Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21286
Tytuł: Сканувальний оптичний мікроскоп на базі електронно-променевої трубки для кріобіології та нанотехнологій
Authors: Педан, А. Д.
Любинецька, Б. І.
Шклярський, В. І.
Cytat: Педан А. Д. Сканувальний оптичний мікроскоп на базі електронно-променевої трубки для кріобіології та нанотехнологій / А. Д. Педан, Б. І. Любинецька, В. І. Шклярський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 680 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 63–72. – Бібліографія: 5 назв.
Data wydania: 2010
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Розглянуто проблеми сканувальної оптичної мікроскопії, пов’язані з впливом на досліджуваний препарат низьких температур. Запропоновано схему оптичного каналу із запобіганням конденсації атмосферної вологи. Розроблено охолоджувач препарату на елементах Пельтьє з регульованою температурою до –100˚С та перенесенням тепла тепловою трубою. It is considered problems of scanning optical microscopy connected with influence on a researched preparation of low temperatures. The circuit of the optical channel with courtesy of condensation of an atmospheric moisture is offered. The cooler of a preparation on Pelties’ elements with adjustable temperature up to –100˚С and carry of heat by a thermal pipe is developed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21286
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2010. – №680

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
12-63-72.pdf589,41 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi