Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21270
Tytuł: Квазіоптимальний алгоритм виділення тактового коливання у когерентному приймачі багатопозиційних афм-сигналів
Authors: Балашов, В. О.
Ляховецький, Л. М.
Пантєлєєв, В. В.
Cytat: Балашов В. О. Квазіоптимальний алгоритм виділення тактового коливання у когерентному приймачі багатопозиційних афм-сигналів / В. О. Балашов, Л. М. Ляховецький, В. В. Пантєлєєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 680 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 73–80. – Бібліографія: 20 назв.
Data wydania: 2010
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: На основі теорії оптимальної нелінійної фільтрації дискретно-неперервних марковських процесів у модифікованому полігауссовському наближенні апостеріорної щільності ймовірності супутніх параметрів, що оцінюються, розв’язана задача синтезу та виконано аналіз квазіоптимального алгоритму виділення тактового коливання зі зворотним зв’язком за рішення щодо когерентного приймача багатопозиційних АФМ-сигналів. On the basis of the Markovian theory of an optimal nonlinear filtering in modified polygauss approximation a posteriori density of probability the task of synthesis and analysis of quasioptimal algorithm timing recovery with feedback on decision in coherent receiver of M-ary alphabets APK-signal is decided.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21270
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2010. – №680

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
13-73-80.pdf343,7 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi