Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21270
Title: Квазіоптимальний алгоритм виділення тактового коливання у когерентному приймачі багатопозиційних афм-сигналів
Authors: Балашов, В. О.
Ляховецький, Л. М.
Пантєлєєв, В. В.
Bibliographic description (Ukraine): Балашов В. О. Квазіоптимальний алгоритм виділення тактового коливання у когерентному приймачі багатопозиційних афм-сигналів / В. О. Балашов, Л. М. Ляховецький, В. В. Пантєлєєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 680 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 73–80. – Бібліографія: 20 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: На основі теорії оптимальної нелінійної фільтрації дискретно-неперервних марковських процесів у модифікованому полігауссовському наближенні апостеріорної щільності ймовірності супутніх параметрів, що оцінюються, розв’язана задача синтезу та виконано аналіз квазіоптимального алгоритму виділення тактового коливання зі зворотним зв’язком за рішення щодо когерентного приймача багатопозиційних АФМ-сигналів. On the basis of the Markovian theory of an optimal nonlinear filtering in modified polygauss approximation a posteriori density of probability the task of synthesis and analysis of quasioptimal algorithm timing recovery with feedback on decision in coherent receiver of M-ary alphabets APK-signal is decided.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21270
Content type: Article
Appears in Collections:Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2010. – №680

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-73-80.pdf343,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.