Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21231
Title: Смерть як відкриття нових горизонтів бачення для людини
Other Titles: The death as a opening of the new horizon`s looking for the human being
Authors: Мазурик, Марія
Bibliographic description (Ukraine): Мазурик М. Смерть як відкриття нових горизонтів бачення для людини / Марія Мазурик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 52–58. – Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: смерть
сенс життя
життя
безсмертя
death
sense of life
life
immortally
Abstract: Досліджується одна із вічних тем філософії, яка протягом століть залишається відкритою і саме цим притягує мислителів, змушуючи їх знову і знову шукати відповідь на питання: Чи є смерть метаемпіричною трагедією чи природною необхідністю? Спираючись на філософські пошуки відомого дослідника Ф. Ар’єса, демонструється взаємозв’язок людського ставлення до смерті з індивідуальним духовним становленням особистості та усього людства загалом. Аналізуються ключові відмінності у розумінні феномену смерті людиною західного та східного типу. The article is devoted to variety of undestanding of eternal`s philosophy question, i.e. the death. This eternal`s subject many centuries is opening and this attractions many philosophy`s. They try to find the answer of the question: death is a metaempirions tragedy or nature`s necessary? Appealed to the philosophy`s achievement of the well-known scientist Ariès concerning connection human`s treatment to death and individual spiritual grow and all mankind. The principal difference of the understanding of death in the west and east human has been analysed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21231
Content type: Article
Appears in Collections:Філософські науки. – 2013. – №750

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-52-58.pdf183,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.