Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21195
Tytuł: Пероксидні флуорвмісні олігомери та їх використання для одержання нафтополімерних смол
Authors: Червінський, Т. І.
Шуст, О. В.
Братичак, М. М.
Cytat: Червінський Т. І. Пероксидні флуорвмісні олігомери та їх використання для одержання нафтополімерних смол / Т. І. Червінський, О. В. Шуст, М. М. Братичак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 677 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 83–90. – Бібліографія: 12 назв.
Data wydania: 2010
Wydawca: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Вивчено процес хімічної модифікації пероксидної похідної епоксидної смоли ЕД-24 (ППЕС) флуорвмісним спиртом-теломером С9Н^160 (ФСТ-С9) у присутності каталітичної системи 18-краун-6 + ZnCl2. Встановлено вплив кількості каталізатора, температури та тривалості процесу на швидкість реакції взаємодії ППЕС з ФСТ-С9. Синтезовано та охарактеризовано новий пероксидний олігомер, що містить атоми флуору (ФПО). Структура ФПО підтверджена ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. Запропоновано використовувати ФПО для одержання на основі фракції С9 піролізу вуглеводнів нової нафтополімерної смоли з флуорвмісними групами. Chemical modification of peroxy derivative of ED-24 epoxy resin (PDER) by fluorine- containing С9Н^160 alcohol-telomer (FAT-C9) in the presence of 18-Crown-6+ZnCl2 catalytic system has been investigated in this work. The effect of catalyst amount, as well as temperature and process time on the reaction rate has been determined. A new peroxy oligomer containing fluorine atom (FPO) has been synthesized and described. The FPO structure has been confirmed by IR-spectroscopy. It has been suggested to use synthesized FPO for the production of new petroleum resin with fluorine-containing groups on the basis of pyrolysis C9 fraction.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21195
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2010. – № 667

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
20-83-90.pdf183,83 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi