Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21187
Title: Одержання кондиційного магнію оксиду в процесі контактного осадження нікелю з розчинів ніколу (ІІ) сульфату магнієм
Authors: Перекупко, Т. В.
Горностай, О. Б.
Bibliographic description (Ukraine): Перекупко Т. В. Одержання кондиційного магнію оксиду в процесі контактного осадження нікелю з розчинів ніколу (ІІ) сульфату магнієм / Т. В. Перекупко, О. Б. Горностай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 677 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 21–24. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Досліджено процес промивання осаду магнію гідроксиду, одержаного як побічний продукт контактного осадження нікелю з розчинів ніколу (II) сульфату магнієм. Показано, що ефективність репульпаційного промивання осаду від амонію, магнію і ніколу (II) сульфатів у слабкій 2 %-й аміачній воді значно підвищується порівняно з чистою водою. Для одержання магнію оксиду, який відповідає вимогам чинних стандартів, масове співвідношення між вологим осадом і промивним розчином повинно становити 1:3, а необхідна для цього кількість стадій промивання дорівнє трьом. The process of washing operation of magnesium hydrate sediment, obtained as a by¬product of the nickel contact precipitation from nickel sulfate solutions by magnesium, was investigated. It is shown that efficiency of the repulp washing of sediment from the ammonium, magnesium and nickel sulfates in weak two-perent ammoniac liquid considerably rises than it is in clean water. For the obtaining of magnesium oxide, which responds to demands of operating standards, mass correlation between wet sediment and washing solution equals 1:3, and the number of the stages of washing is needed for this purpose is three.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21187
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2010. – № 667

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-21-24.pdf148,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.