Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21184
Title: Пірометалургійний метод вилучення металів платинової групи з автокаталізаторів
Authors: Цюпко, Ф. І.
Ларук, М. М.
Ятчишин, Й. Й.
Сенишин, М. С
Bibliographic description (Ukraine): Пірометалургійний метод вилучення металів платинової групи з автокаталізаторів / Ф. І. Цюпко, М. М. Ларук, Й. Й. Ятчишин, М. С. Сенишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 677 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 3–6. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: нейтралізатори вихлопних газів автомобілів
пірометалургія
метали платинової групи
метал-колектор
афінаж
neitralizators of exhaust-gass of cars
pyrometallurgy
metals of platinum group
metal-collector
affinage
Abstract: Досліджено процес пірометалургійного вилучення металів платинової групи з автомобільних каталізаторів. Для цього вивчено вплив природи металів-колекторів (Cu, Pb, Zn, Hg, Ga) та температури процесу на вихід металів платинової групи. Показана можливість використання рідких металів - галію та ртуті для низькотемпературного пірометалургійного вилучення платини, паладію і родію з відпрацьованого каталізатора. Встановлено економічну перевагу у використанні рідких металів галію та ртуті для вилучення металів платинової групи. The process of pirometallurgy exception of metals of platinum group is investigational from motor-car catalysts. For this purpose influence of nature of metals-collectors (Cu, Pb, Zn, Hg, Ga) and temperature of process is studied on the output of metals of platinum group. The shown possibility of the use of liquid metals - Gallium and Mercury is for the low temperature pirometallurgy exception of platinum, palladium and rhodium from an exhaust catalyst. The set economic advantage is in the use of liquid metals of Gallium and Mercury for the exception of metals of platinum group.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21184
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2010. – № 667

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-3-6.pdf137,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.