Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21165
Title: Структура циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини поблизу радіальних перегородок
Authors: Ковальов, В. А.
Bibliographic description (Ukraine): Ковальов В. А. Структура циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини поблизу радіальних перегородок / В. А. Ковальов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 760 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 89-94. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Наведені результати чисельного моделювання осесиметричних течій в резервуарах з жорсткими перегородками, проведений аналіз структури циркуляцій i характеру розвитку течії за часом залежно від геометричних параметрів перегородок і чисел подібності Рейнольдса, Ейлера і Россбі. Подано результати порівняння чисельних даних з експериментальними, встановлені якісні характеристики течій і практичні рекомендації з проектування подібних внутрішніх конструкцій стабілізуючих пристроїв. The results of numerous simulation of axisymmetric flows in limited quantities with hard baffles, analyzed the structure and nature of the flow circulation in time, depending on the geometrical parameters of the baffles and the Reynolds, Euler and Rossby numbers. The results of the numerous and experimental data comparison, set the qualitative characteristics of flow and practical recommendations for the design of these internal structures stabilizing devices.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21165
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2013. – № 760

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-89-94.pdf288,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.