Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21121
Tytuł: Транскордонне співробітництво як чинник відносин асоціації України та ЄС
Inne tytuły: Cross-border cooperation as a factor of association relations between Ukraine and the European Union
Authors: Олійник, Юлія
Cytat: Олійник Ю. Транскордонне співробітництво як чинник відносин асоціації України та ЄС / Юлія Олійник // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 25. – С. 135–140. – Бібліографія: 13 назв.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: міжнародні відносини
транскордонне співробітництво
єврорегіон
співробітництво
ЄС
international relationship
cross-border cooperation
Euroregion
cooperation
EU
Abstract: Розглядається процес становлення транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом, досліджуються основні форми такої співпраці. Стверджується про роль транскордонного співробітництва, яке є надзвичайно важливим, не тільки як інструмент розвитку прикордонних територій, а й як чинник посилення контактів між людьми і взаємопроникнення цінностей громадянського суспільства через європейські кордони. The article considers the process of established cross-border cooperation between Ukraine and European Union, as well as the main forms of such cooperation. It is alleged that the role of cross-border cooperation is quite important, not only as a tool for development of border areas, but also for strengthening contacts between people and the interpenetration of values of civil society through the European borders.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21121
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2013. – Випуск №25

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
24-135-140.pdf205,73 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi