Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21093
Назва: Поліпшення показників поперечної стійкості сідлового автопоїзда з пневматичною підвіскою
Інші назви: Улучшение показателей поперечной устойчивости седельного автопоезда с пневматической подвеской
Improvement of lateral dead-beat stability indexes of the articulated roadtrain with air suspension
Автори: Гречанюк, Микола Сергійович
Бібліографічний опис: Гречанюк М. С. Поліпшення показників поперечної стійкості сідлового автопоїзда з пневматичною підвіскою : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.22.02 – автомобілі та трактори / Микола Сергійович Гречанюк ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2013. - 23 с.
Дата публікації: 2013
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Теми: сідловий автопоїзд
поперечна стійкість
режим руху
поперечно-кутові коливання
седельный автопоезд
поперечная устойчивость
режим движения
поперечно-угловые колебания
articulated roadtrain
lateral dead-beat stability
mode of motion
transverse-angular oscillation
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена питанню поліпшення показників поперечної стійкості сідлового автопоїзда за рахунок удосконалення пневматичної підвіски його напівпричепа Уточнено математичну модель поперечно-кутових коливань сідлового автопоїзда з пневматичною підвіскою при наїзді на нерівності дорожнього покриття, яка враховує зміну положення центра мас в системі координат “сідловий автопоїзд – дорожнє покриття”. Запропоновано удосконалений метод визначення поперечної стійкості сідлового автопоїзда за кутом крену та боковим прискоренням з врахуванням висоти точки центра мас та точки перекидання напівпричепа сідлового автопоїзда під час його руху. Створено удосконалену пневматичну підвіску напівпричепа сідлового автопоїзда з розділеною системою регулювання тиску в пневмоелементах підвіски по лівому і правому бортах напівпричепа. Отримано кількісну оцінку показників поперечної стійкості сідлового автопоїзда при русі на різних швидкостях та завантаженостях його напівпричепа. Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у ВАТ “Укравтобуспром” (м. Львів), на Підприємстві “ОП і АП” ТОВ (м. Вінниця), в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України (м. Київ) та у навчальний процес у Вінницькому національному технічному університеті. Диссертация посвящена вопросу улучшение показателей поперечной устойчивости седельного автопоезда за счет усовершенствования пневматической подвески его полуприцепа. Уточнено математическую модель поперечно-угловых колебаний седельного автопоезда с пневматической подвеской при наезде на неровности дорожного покрытия, которая учитывает изменение положения центра масс в системе координат “седельный автопоезд – дорожное покрытие”. Предложен усовершенствованный метод определения поперечной устойчивости седельного автопоезда по углу крена и боковому ускорению с учетом высоты точки центра масс и точки опрокидывания полуприцепа седельного автопоезда во время его движения. Создано усовершенствованную пневматическую подвеску полуприцепа седельного автопоезда с разделенной системой регулирования давления в пневмоелементах подвески по левому и правому бортам полуприцепа. Получена количественная оценка показателей поперечной устойчивости седельного автопоезда при движении на разных скоростях и загрузках его полуприцепа. Материалы диссертационной работы внедрены в ОАО “Укравтобуспром” (г. Львов), на Предприятии “ОП и АП” ООО (г. Винница), в Центральном научно-исследовательском институте вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины (г. Киев) и в учебный процесс в Винницком национальном техническом университете. Thesis is devoted to improving the lateral dead-beat stability indexes of articulated roadtrain by improvement its semitrailer air suspension. The mathematical model of articulated roadtrain transverse-angular oscillation with pneumatic suspension at run on inequality road surface which consider repositioning center of mass in system coordinates “articulated roadtrain – road surface” is specified. Offered advanced method of determination articulated roadtrain lateral dead-beat stability on angle of heel and lateral acceleration with allowance for height of a center of masses point and a point of overturn roadtrain semitrailer during its run. Created implement improve pneumatic roadtrain semitrailer suspension with divide pressure control system in pneumatic elements on the left and right boards of the roadtrain semitrailer. Received quantitative assessment roadtrain exponent lateral dead-beat stability on different speeds and loads of its semitrailer. Materials of dissertation work implements in JSC Ukravtobusprom (Lviv), at the OP and AP LLP (Vinnytsia) and at the Central research institute of arms and military equipment of Ukraine Armed forces (Kiev) and in Vinnytsia National Technical University academic activity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21093
Тип вмісту : Autoreferat
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Grechanuk.doc1,41 MBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.