Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21048
Title: Застосування теорії елеґантних обертових симетрій-асиметрій для створення новітніх інформаційних технологій
Authors: Різник, В.
Bibliographic description (Ukraine): Різник В. Застосування теорії елеґантних обертових симетрій-асиметрій для створення новітніх інформаційних технологій / В. Різник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 744 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 286–294. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: елеґантна симетрія-асиметрія
структурна модель
багатовимірний монолітний код
натуральний ряд чисел
антенна решітка
гармонія
elegant symmetry-asymmetry
structural model
multidimensionalmonolithic code
natural numerical row
antenna array
harmony
Abstract: Розглядається загальносистемний метод створення ефективних інформаційних технологій на основі використання чудових структурних властивостей «елеґантних» ансамблів обертової симетрії-асиметрії, притаманних реальному простору-часу. Виводяться основні математичні залежності параметрів одно- та багатовимірних структурних моделей для побудови нового класу багатовимірних (векторних) циклічних кодів з оптимальним розподілом вагових розрядів за критерієм кодування векторних даних у полях багатовимірних матриць. A general systematic method for design of effectiveness information technologies using remarkable structural properties of “elegant” symmetry and asymmetry in real space -time, is suggested. There are showed basic mathematical dependences of parameters of one- and multidimensional structural models for synthesis a new classes of multidimensional (vector data) cyclic codes with optimum distributed of digit weights by encoding criterion of vector data in the multidimensional matrix field.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21048
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2012. – №744

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-Riznyk-286-294.pdf248,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.