Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21020
Tytuł: Architecture of rehabilitation facilities for people with visual impairments
Authors: Rybka, Adam
Szybka, Katarzyna
Cytat: Rybka A. Architecture of rehabilitation facilities for people with visual impairments / Adam Rybka, Katarzyna Szybka // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 756 : Теорія і практика будівництва. – С. 254–259. – Bibliography: 6 titles.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: architecture
design
rehabilitation facilities
people with visual impairments
архітектура
проектування
реабілітаційні центри
люди з порушенням зору
Abstract: There is a need to create common and consistent rules that would allow understanding disability as a phenomenon of the system. There are many different definitions of disability. The effects it entails visual dysfunction depends on several factors. The paper presents examples of rehabilitation and educational institutions for the visually impaired in Poland and abroad. The aim of the project was to develop th e concept of software – adaptive spatial resort for those who are completely blind or visually impaired is defined, which is used primarily for adaptation and educational purposes as well as therapeutic and convalescent. Multisensory space combines elements of architecture, art and media. The essence of architectural design and rehabilitation facilities are functional, simp le and intuitive to use, with an emphasis on open spaces and objects in such a way that their function was understandable for every user, regardless of experience or an advanced degree of dysfunction. Існує необхідність створення єдиних і послідовних правил, які дозволять зрозуміти інвалідність як системне явище. Є багато різних визначень інвалідності. Ефекти, які повязані з порушенням зору, залежить від кількох факторів. У статті наведено приклади реабілітаційних закладів для інвалідів в Польщі та за кордоном. Мета проекту полягала у створенні концепції – адаптивного просторового центру для повністю сліпих та слабозорих, яка використовується в основному для цілей адаптації і навчання, а також лікувальння та одужування. Мультисенсорний простір поєднує в собі елементи архітектури, мистецтва і засобів масової інформації. Суть проекту полягає у архітектурній функціональності об'єктів, простоті і інтуїтивно зрозумілому у використанні, з акцентом на дизайн простору і об'єктів таким чином, щоб їх функція була зрозуміла для будь-якого користувача, незалежно від досвіду.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21020
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Теорія і практика будівництва. – 2013. – №756

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
41-Rybka-254-259.pdf298,6 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi