Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20986
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOndova, Marcela-
dc.contributor.authorStevulova, Nadezda-
dc.contributor.authorMeciarova, Ludmila-
dc.date.accessioned2013-10-01T13:17:15Z-
dc.date.available2013-10-01T13:17:15Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationOndova M. X-ray fluorescence method and thermal analysis оf concrete prepared based on a share оf fly ash and various chemical admixtures / Marcela Ondova, Nadezda Stevulova, Ludmila Meciarova // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 756 : Теорія і практика будівництва. – С. 193–199. – Bibliography: 16 titles.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20986-
dc.description.abstractThe utilization of fly ash in concrete as partial cement replacement has many benefits. It leads to increase of a binder's amount and impr oves workability (pumpability, keepability and others) of fresh concrete, as fly ash behaves as a solid fluidifier. Application of fly ash in combination with a fluidifier is very effective, because it improves the workability of fresh concrete significantly. Regarding characteristics of lower class fresh concrete the main benefit of fly ash utilization with fluidifier is complement of fine binder, especially particles up to 0,25mm. At the same time, fly ash hinders segreg ation and flowing of very soft and liquid fresh concrete (cone consolidation 100 mm and mo re) contributes to the higher structure homogeneity and higher quality of concrete construction surfaces. The phases of hydrate created in pozzolanic reaction cause higher strength of fly ash mixtures, structure concretion, and finer porosity. However, results of our research of mechanical properties of fly ash–concrete composites by various chemical (plasticizers a nd aeration) additives showed deviations in the resulting strengths. The aim of this paper is monitoring of these deviations by the X-ray fluorescence method and thermal analysis and their subsequent evaluation. Використання золи в бетоні для часткової заміни цементу має багато переваг. Це призводить до збільшення кількості в’яжучого і покращує оброблюваність свіжого бетону, тому що зола поводиться як твердий розріджувач. Застосування золи в поєднанні з розріджувачами є дуже ефективним способом, оскільки вона значно покращує оброблюваність свіжого бетону. Що стосується характеристик нижчого класу свіжого бетону, основна перевага використання золи з розріджувачми є доповненням в’яжучого, особливо часток розміром до 0,25 мм. У той же час зола перешкоджає сегрегації м'якого та рідкого свіжого бетону, та сприяє більш високій однорідності структури і кращій якост і бетонних поверхонь. Пуццоланова реакція викликає підвищену міцність сумішей з золою, структуру і пористость. Тим не менш, результати наших досліджень механічних властивостей золи–бетонних композиційних матеріалів з різними хімічними домішками показали відхилення в міцності. Метою даної роботи є моніторинг цих відхилень за допомогою рентгенівського флуоресцентного методу і термічного аналізу та їх под альша оцінка.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherВидавництво Львівської політехнікиuk_UA
dc.subjectX-ray fluorescence methoduk_UA
dc.subjectfly ashuk_UA
dc.subjectconcreteuk_UA
dc.subjectchemical admixtureuk_UA
dc.subjectрентгенівський флуоресцентний методuk_UA
dc.subjectзолаuk_UA
dc.subjectбетонuk_UA
dc.subjectхімічні домішкиuk_UA
dc.titleX-ray fluorescence method and thermal analysis оf concrete prepared based on a share оf fly ash and various chemical admixturesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Теорія і практика будівництва. – 2013. – №756

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32-Ondova-193-199.pdf214,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.