Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20986
Tytuł: X-ray fluorescence method and thermal analysis оf concrete prepared based on a share оf fly ash and various chemical admixtures
Authors: Ondova, Marcela
Stevulova, Nadezda
Meciarova, Ludmila
Cytat: Ondova M. X-ray fluorescence method and thermal analysis оf concrete prepared based on a share оf fly ash and various chemical admixtures / Marcela Ondova, Nadezda Stevulova, Ludmila Meciarova // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 756 : Теорія і практика будівництва. – С. 193–199. – Bibliography: 16 titles.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: X-ray fluorescence method
fly ash
concrete
chemical admixture
рентгенівський флуоресцентний метод
зола
бетон
хімічні домішки
Abstract: The utilization of fly ash in concrete as partial cement replacement has many benefits. It leads to increase of a binder's amount and impr oves workability (pumpability, keepability and others) of fresh concrete, as fly ash behaves as a solid fluidifier. Application of fly ash in combination with a fluidifier is very effective, because it improves the workability of fresh concrete significantly. Regarding characteristics of lower class fresh concrete the main benefit of fly ash utilization with fluidifier is complement of fine binder, especially particles up to 0,25mm. At the same time, fly ash hinders segreg ation and flowing of very soft and liquid fresh concrete (cone consolidation 100 mm and mo re) contributes to the higher structure homogeneity and higher quality of concrete construction surfaces. The phases of hydrate created in pozzolanic reaction cause higher strength of fly ash mixtures, structure concretion, and finer porosity. However, results of our research of mechanical properties of fly ash–concrete composites by various chemical (plasticizers a nd aeration) additives showed deviations in the resulting strengths. The aim of this paper is monitoring of these deviations by the X-ray fluorescence method and thermal analysis and their subsequent evaluation. Використання золи в бетоні для часткової заміни цементу має багато переваг. Це призводить до збільшення кількості в’яжучого і покращує оброблюваність свіжого бетону, тому що зола поводиться як твердий розріджувач. Застосування золи в поєднанні з розріджувачами є дуже ефективним способом, оскільки вона значно покращує оброблюваність свіжого бетону. Що стосується характеристик нижчого класу свіжого бетону, основна перевага використання золи з розріджувачми є доповненням в’яжучого, особливо часток розміром до 0,25 мм. У той же час зола перешкоджає сегрегації м'якого та рідкого свіжого бетону, та сприяє більш високій однорідності структури і кращій якост і бетонних поверхонь. Пуццоланова реакція викликає підвищену міцність сумішей з золою, структуру і пористость. Тим не менш, результати наших досліджень механічних властивостей золи–бетонних композиційних матеріалів з різними хімічними домішками показали відхилення в міцності. Метою даної роботи є моніторинг цих відхилень за допомогою рентгенівського флуоресцентного методу і термічного аналізу та їх под альша оцінка.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20986
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Теорія і практика будівництва. – 2013. – №756

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
32-Ondova-193-199.pdf214,74 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi