Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20641
Title: Кінетика окиснення п-ксилолу молекулярним киснем в присутності системи N-гідроксифталімід
Authors: Опейда, Йосип
Плєхов, Олексій
Кущ, Ольга
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Citation: Опейда Й. Кінетика окиснення п-ксилолу молекулярним киснем в присутності системи N-гідроксифталімід / кобальт ( II ) / Йосип Опейда, Олексій Плєхов, Ольга Кущ // Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS) : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора Дмитра Толопка, 6–8 листопада 2012 року, Україна, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. 32.
Abstract: Досліджено процес окиснення п-ксилолу, каталізованого системою N-гідроксифталімід (NHPI)/Со (ІІ). Проаналізовано вплив структури N-гідроксифталімідів та солей кобальту на швидкість окиснення п-ксилолу. Показано, що відновно-оксидаційний потенціал металу та об’єм замісника в бензольному кільці N-гідроксифталіміду значно впливають на каталітичну ефективність системи.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20641
Appears in Collections:Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS). – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-Opeyda-32.pdf133.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.