Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20627
Title: Вплив стороннього іону в трансфазно-каталітичній реакції гідролізу активованих естерів N-захищених амінокислот
Authors: Дорошкевич, В.
Баранова, О.
Шендрик, О.
Bibliographic description (Ukraine): Дорошкевич В. Вплив стороннього іону в трансфазно-каталітичній реакції гідролізу активованих естерів N-захищених амінокислот / В. Дорошкевич, О. Баранова, О. Шендрик // Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS) : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора Дмитра Толопка, 6–8 листопада 2012 року, Україна, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. 44. – Бібліографія: 1 назва.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: В роботі досліджено кінетику реакції лужного гідролізу активованих N-захищених естерів амінокислот у двофазній системі хлороформ/боратний буферний розчин (рН = 10.0) при варіюванні вмісту протиіону каталізатору, який приймає участь в каталітичному циклі.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20627
Content type: Article
Appears in Collections:Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS). – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-Doroshkevych-44.pdf150,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.