Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20606
Title: Дослідження процесу окиснення оцтового альдегіду в присутності оксаперфторалкансульфокислот
Authors: Гида, Володимир
Присяжнюк, Збислав
Bibliographic description (Ukraine): Гида В. Дослідження процесу окиснення оцтового альдегіду в присутності оксаперфторалкансульфокислот / В. Гида, З. Присяжнюк // Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS) : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора Дмитра Толопка, 6–8 листопада 2012 року, Україна, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. 11. – Бібліографія: 1 назва.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: В лабораторних умовах і на дослідній установці вивчено процес рідкофазного окиснення оцтового альдегіду повітрям при 50 -600С і атмосферному тиску в присутності промислової каталітичної системи - ацетатів міді і кобальту, модифікованої промотуючими добавками на основі фторсполук – перфторетоксиетансульфокислоти і діоксаперфтороктансульфокислоти (С2 F5OC2 F4 SO3H і C 2 F5 OCF2CF(CF3 )C2 F4 SO3H відповідно).
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20606
Content type: Article
Appears in Collections:Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS). – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-Hyda-11.pdf172,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.