Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20604
Title: Дослідження процесу седиментації та комплексоутворення катіонного поліелектроліту PHMB
Authors: Сиротинська, Ірина
Леочко, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Сиротинська І. Дослідження процесу седиментації та комплексоутворення катіонного поліелектроліту PHMB / Ірина Сиротинська, Наталія Леочко // Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS) : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора Дмитра Толопка, 6–8 листопада 2012 року, Україна, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. 65.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Досліджено флокуляційні властивості водорозчинного катіонного поліелектроліту PHMB, який широко використовується в ролі біоцидної добавки до водних розчинів медичного та господарського призначення. Осадження проводилося за допомогою барвника NaphtolBlueBl ack, який утворює стійкі комплекси з досліджуваним катіонітом. Проведено спектрометричний аналіз зразків розчинів, що дозволило детально розглянути процес седи -ментації та розрахувати мінімальні концентрації сульфактанту за яких вона відбувається. Визначено кінетику утворення комплексів та зроблено ряд мікрофотографій, що дає змогу розглянути механізми хімічних реакцій, що лежать в основі комплексоутворення.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20604
Content type: Article
Appears in Collections:Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS). – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55-Syrotynska-65.pdf122,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.