Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20565
Title: Оптимізація стадії екстракційного вилучення поліциклічних ароматичних вуглеводнів з біоти
Authors: Цимбалюк, Кирило
Деньга, Юрій
Антонович, Валерій
Bibliographic description (Ukraine): Цимбалюк К. Оптимізація стадії екстракційного вилучення поліциклічних ароматичних вуглеводнів з біоти / Кирило Цимбалюк, Юрій Деньга, Валерій Антонович // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 236–237. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 1 назва.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: Сокслет-екстракція
ступінь вилучення
хромато-мас-спектрометрія
біота
поліциклічні ароматичні вуглеводні
Abstract: В роботі наведено результати досліджень щодо поліпшення експресності та економічності Сокслет екстракції поліциклічних ароматичних вуглеводнів(ПАВ, поліаренів) з біоти. Для екстракції ПАВ з м'язової тканини мідій були випробовані різноманітні розчинники (гексан, циклогексан, толуол, дихлорметан, метанол, ацетон) та їх суміши в різних співвідношеннях. Встановлено, що найкращим екстрагентом є суміш дихлорметан-метанол (1:3), при використанні якої ступені вилучення поліаренів за 8 годин екстракції становлять від 75 до 97%.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20565
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101-236-237.pdf215,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.