Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20556
Title: Формування мотиваційної сфери при підготовці майбутніх економістів
Authors: Яшник, Наталія Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Яшник Н. В. Формування мотиваційної сфери при підготовці майбутніх економістів / Наталія Володимирівна Яшник // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 359–360. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Розкривається актуальність проблеми формування мотиваційної сфери при підготовці майбутніх економістів, обґрунтована сутність даного феномену запропоновані психолого- педагогічні умови формування професійної мотивації до навчання і отримання фаху.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20556
Content type: Article
Appears in Collections:Управління в освіті. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
226-Yashnyk-359-360.pdf322,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.