Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20531
Title: Сутність державного управління освітою
Authors: Шевченко, Микола Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Шевченко М. М. Сутність державного управління освітою / Микола Миколайович Шевченко // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 347–348. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: система освіти
державне управління освітою
об'єкти і суб'єкти управління освітою
Abstract: У тезах розкривається суть державного управління освітою, як підсистема соціального управління, як цілеспрямована діяльність держави щодо створення соціально-прогностичних, організаційно-правових, кадрових, психолого-педагогічних, матеріально-фінансових та інших умов, необхідних для оптимального функціонування і розвитку галузі, реалізації її мети, переходу в якісно новий стан та інтеграції до європейського освітнього простору.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20531
Content type: Article
Appears in Collections:Управління в освіті. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
218-Shevchenko-347-348.pdf327,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.