Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20488
Title: Освітня політика Франції щодо осіб з особливими потребами
Authors: Перхун, Леся Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Перхун Л. В. Освітня політика Франції щодо осіб з особливими потребами / Леся Василівна Перхун // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 244–245. – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Освітня система Франції постійно шукає нові шляхи та ефективні способи вирішення такого наболілого питання як навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку, адже включення такої дитини до загальноосвітньої школи є справою всіх, а не окремого вчителя зокрема.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20488
Content type: Article
Appears in Collections:Управління в освіті. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
151-Perkhun-244-245.pdf324,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.