Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20458
Title: Врахування впливу сімейних інтеракцій на готовність до навчання у дітей старшого дошкільного віку в управлінні навчальним закладом
Authors: Маркіна, Аліна Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Маркіна А. І. Врахування впливу сімейних інтеракцій на готовність до навчання у дітей старшого дошкільного віку в управлінні навчальним закладом / Аліна Ігорівна Маркіна // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 192–193. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Стосується постановки питання взаємозвязку сімейних стосунків і готовності до навчання, актуальності цього питання. Доповідь спирається на роботи таких видатних психологів, як М. Мід, К. Хорні, А. Фрейд, М. Маслоу, Ц. Крайг, Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін, А. Ф. Лазурський, А. А. Абрамова.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20458
Content type: Article
Appears in Collections:Управління в освіті. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117-Markina-192-193.pdf325,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.