Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20446
Title: Возможности управления процессом социально-профессионального становления личности в высшей школе
Authors: Нечитайло, Ирина Сергеевна
Bibliographic description (Ukraine): Нечитайло И. С. Возможности управления процессом социально-профессионального становления личности в высшей школе / Ирина Сергеевна Нечитайло // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 217–218. – Библиография: 3 названия.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Процес соціально-професійного становлення молодого фахівця у вищій школі, по суті, є процесом його професійної соціалізації. У зв'язку з цим резонно говорити про цілеспрямоване управління цим процесом, розглядаючи управління як умову, що забезпечує його необхідну спрямованість на досягнення конкретного результату – компетентного, конкурентоспроможного фахівця. Забезпечення ефективності такого управління бачиться можливим за допомогою вивчення специфіки структури та змісту прихованих навчальних програм ВНЗ, та їх подальшого коректування.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20446
Content type: Article
Appears in Collections:Управління в освіті. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133-Nechytaylo-217-218.pdf326,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.