Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20432
Title: Основи використання технічних засобів навчання в процесі викладання онкології у студентів медичного факультету
Authors: Бондаренко, Ігор Миколайович
Асєєв, Олексій Ігоревич
Завізіон, Віктор Федорович
Машталер, Віталій Євгенович
Кислицина, Віра Семенівна
Дмитренко, Катерина Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Основи використання технічних засобів навчання в процесі викладання онкології у студентів медичного факультету / Ігор Миколайович Бондаренко, Олексій Ігоревич Асєєв, Віктор Федорович Завізіон, Віталій Євгенович Машталер, Віра Семенівна Кислицина, Катерина Олександрівна Дмитренко // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 38–39.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: На кафедрі онкології Дніпропетровської державної медичної академії розроблена і впроваджена в учбовий процес система супроводу відеоматеріалами лекційних і практичних занять по циклу "онкологія" для студентів 5-го і 6-го курсів, що підвищило ефективність учбово-виховного процесу.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20432
Content type: Article
Appears in Collections:Управління в освіті. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-Bondarenko-38-39.pdf314,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.