Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20427
Title: Сучасні підходи до викладання курсу "психофізіологія" у вищих навчальних закладах
Authors: Лук'яненко, Ірина Анатоліївна
Bibliographic description (Ukraine): Лук'яненко І. А. Сучасні підходи до викладання курсу "психофізіологія" у вищих навчальних закладах / Ірина Анатоліївна Лук'яненко // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 172–173.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: психофізіологія
навчальні програми
освітньо-професійна програма
освітньо-кваліфікаційна характеристика
методи психофізіологічних досліджень
Abstract: Присвячено порівняльному аналізу навчальних програм з психофізіології у вітчизняних вищих навчальних закладах, що займаються підготовкою фахівців різних напрямів знань та спеціалізацій, основним методам психофізіологічних досліджень та сучасному стану матеріально-технічного забезпечення навчального процесу та психофізіологічних досліджень.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20427
Content type: Article
Appears in Collections:Управління в освіті. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103-Lukyanenko-172-173.pdf313,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.