Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20425
Title: Система тренінгових занять для формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів
Authors: Ковальчук, Олена Степанівна
Bibliographic description (Ukraine): Ковальчук О. С. Система тренінгових занять для формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів / Олена Степанівна Ковальчук // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 136–137.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: соціальна відповідальність інженера
система тренінгових занять
технічний університет
Abstract: Дана робота присвячена системі тренінгових занять, розроблених до програми спецкурсу "Соціальна відповідальність в інженерії", створеного з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду підготовки соціально відповідальних фахівців. Розкрито інформаційно- смисловий, діагностичний та корекційно-розвивальний компоненти тренінгових занять.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20425
Content type: Article
Appears in Collections:Управління в освіті. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80-Kovalchuk-136-137.pdf312,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.