Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20423
Title: Комплексні контрольні роботи як інструмент оцінювання залишкових знань студентів
Authors: Бобало, Юрій Ярославович
Гунькало, Алла Василівна
Загородній, Анатолій Григорович
Павлиш, Володимир Андрійович
Bibliographic description (Ukraine): Комплексні контрольні роботи як інструмент оцінювання залишкових знань студентів / Юрій Ярославович Бобало, Алла Василівна Гунькало, Анатолій Григорович Загородній, Володимир Андрійович Павлиш // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 33–35.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Комплексна контрольна робота є контрольним заходом із навчальної дисципліни, який проводять з метою виявлення рівня залишкових знань студентів та контролю за якістю навчального процесу. До складу документів, які мають забезпечити об'єктивне оцінювання рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін входять: робоча навчальна програма; контрольні завдання; критерії оцінювання результатів; перелік матеріалів, використання яких дозволяється під час виконання контрольних завдань ККР; дві рецензії на пакет ККР. Результати виконання ККР є предметом ретельного аналізу керівництвом університету та відповідними кафедрами з метою виявлення недоліків у підготовці фахівців, розроблення заходів щодо їх усунення.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20423
Content type: Article
Appears in Collections:Управління в освіті. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-Bobalo-33-35.pdf410,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.