Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20414
Title: Прийняття раціональних управлінських рішень як засіб вирішення проблем в управлінні закладами освіти
Authors: Горошкевич, Надія Євгеніївна
Bibliographic description (Ukraine): Горошкевич Н. Є. Прийняття раціональних управлінських рішень як засіб вирішення проблем в управлінні закладами освіти / Надія Євгеніївна Горошкевич // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 85–86. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Якісний напрямок передбачає від керівника визначення актуальних на конкретний момент зв'язків, які налагоджені між людьми, предметами, подіями та вироблення позитивних висновків, які послугують основою для прийняття управлінського рішення. В основі якісного напрямку лежить тактика прийняття раціональних, раціонально-методологічних рішень, тобто вибору дій, основою яких є доступна для керівника інформація минулого, теперішнього та майбутнього стану в закладі освіти та правила "мистецтва" прийняття рішення.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20414
Content type: Article
Appears in Collections:Управління в освіті. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46-Horoshkevych-85-86.pdf324,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.