Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20411
Title: Проблеми вдосконалення підготовки майбутніх медичних сестер до санітарно–гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами, формування здорового способу життя
Authors: Горай, Ольга Віцентіївна
Bibliographic description (Ukraine): Горай О. В. Проблеми вдосконалення підготовки майбутніх медичних сестер до санітарно–гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами, формування здорового способу життя / Ольга Віцентіївна Горай // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 80–82. – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Розкрито об'єктивні передумови підготовки медичних сестер до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено відсутність єдиної системи фахової підготовки медичних сестер до реалізації знань про здоровий спосіб життя. Вказано на роль медичних сестер загальноосвітніх навчальних закладів у реалізації завдань збереження здоров'я дітей шкільного віку та формування у них здорового способу життя. Подано зміст розробленого спецкурсу підготовки медичних сестер до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20411
Content type: Article
Appears in Collections:Управління в освіті. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43-Horay-80-82.pdf331,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.