Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20304
Title: Інноваційні підходи до визначення рівня економічної довіри до працівника
Authors: Бонецький, О. О.
Bibliographic description (Ukraine): Бонецький О. О. Інноваційні підходи до визначення рівня економічної довіри до працівника / О. О. Бонецький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 158–163. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: економічна довіра
види економічної довіри
рівень економічної довіри
economic trust
types of economic trust
level of economic trust
Abstract: Економічна довіра до працівника полягає у ставленні до нього з боку керівника, який дає нові завдання, і колег, які очікують або виконання роботи працівником і його підтримки, або зриву виконання і ситуації, коли роботу виконуватимуть саме вони. Застосовано два інноваційні підходи для визначення рівня економічної довіри до працівника – з боку керівника і з боку колективу, тобто його колег. Рівень довіри є рівнем очікування як керівника, так і колег працівника щодо його здатності виконати поставлені завдання. Основним фактором, який впливає на рівень довіри, є вчасне і повне виконання працівником поставлених у попередньому періоді завдань. Two innovative approaches at determination of economic trust level to the worker - from leader, and from working collective, his colleagues are applied in the article . The level of trust testifies a level of expectation of both leader and colleagues concerning his ability to execute the tasks. A basic factor which influences on the level of trust, there is timely and complete implementation by the worker the tasks from a previous period. The economic trust to the worker consists in attitude toward him from the leader, who puts him new tasks for implementation, and colleagues, who expect implementation of work by a worker and his support, or situation of blowing off implementation, when they will execute a work.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20304
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №683

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32-158-163.pdf238,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.