Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20278
Title: Державна корпоративна власність на сучасному етапі розвитку економіки
Authors: Бельтюков, Є. А.
Свірідова, С. С.
Bibliographic description (Ukraine): Бельтюков Є. А. Державна корпоративна власність на сучасному етапі розвитку економіки / Є. А. Бельтюков, С. С. Свірідова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 139–143. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: приватизація
корпоратизація
роздержавлення державного майна
корпоративне управління
державна власність
реформування
privatization
corporatization
conversion of state’s property
corporate management
state’s property
reform
Abstract: Обґрунтовано актуальність проблем, пов’язаних з керуванням корпоративними підприємствами і зокрема, керуванням державною часткою власності на цих підприємствах. Розглянуто питання розвитку корпоративної форми організації підприємництва, визначено, що більшість вітчизняних господарських товариств було створено через приватизацію державних підприємств. Описано модель роздержавлення власності в Україні, що зумовило особливості корпоративного управління. Надано рекомендації щодо управління державною власністю на сучасному етапі. It’s proved topicality of the problems related with management of corporate enterprises and management of state’s share of property on these enterprises. It’s considered problems of evolution of corporative form organization of business undertakings. It’s determined that most part of domestic enterprises has founded by means privatization of state enterprises. It’s described mode of conversion of property in Ukraine as a specific corporate management. There are made recommendations about management of state property on present stage.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20278
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №683

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28-139-143.pdf170,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.