Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20273
Title: Оцінка факторів реалізації неперервної освіти у забезпеченні інноваційного розвитку регіону
Authors: Кашуба, О. М.
Bibliographic description (Ukraine): Кашуба О. М. Оцінка факторів реалізації неперервної освіти у забезпеченні інноваційного розвитку регіону / О. М. Кашуба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 73–78. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: неперервна освіта
фактори розвитку неперервної освіти
людський капітал
інтелектуальний капітал
регіон
регіональна стратегія розвитку
інноваційний розвиток регіону
continuous education
factors of development continuous education
human capital
intellectual capital
region
regional strategy of development
innovative region’s development
Abstract: Визначено фактори розвитку неперервної освіти в регіоні, наведено результати авторського дослідження оцінки істотності соціально-економічних факторів у реалізації неперервної освіти громадян у Львівській області на підставі опитування і порівняння думки роботодавців, населення, яке працює, студентів та адміністрації ВНЗ, показано вплив неперервної освіти громадян на інноваційний розвиток регіону через підвищення його інтелектуального потенціалу. The present work determines the factors of the development of the continuous education in the Lviv region. The polling results considering the abovementioned factors from the point of view of the employers, working population, students and university administration are presented. The work presents the effect of the continuous education of the population at the innovative development of the region.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20273
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №683

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-73-78.pdf370,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.