Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20262
Title: Методичні основи розвитку соціально-економічних систем
Authors: Бандура, М. В.
Савченко, І. В.
Bibliographic description (Ukraine): Бандура М. В. Методичні основи розвитку соціально-економічних систем / М. В. Бандура, І. В.Савченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 17–23. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: розвиток
соціально-економічна система
потенціал системи
фундаментальне рівняння розвитку
модель пропорційного розвитку
development
socio-economic system
potential of the system
fundamental equalization of development
proportional development model
Abstract: Обґрунтовано необхідність розроблення методичних основ розвитку соціально-економічних систем. Визначено три форми фундаментальних рівнянь розвитку соціально-економічних систем та встановлено дві принципово різні можливості розвитку соціально-економічних систем: екстенсивний розвиток й інтенсивний розвиток систем у формалізованому вигляді. The necessity of methodical bases development for the socio-economic systems is reasonable in the article. Three forms of fundamental equalizations of the socio-economic systems development are certain, and two fundamentally different possibilities of the socio-economic systems development are set: extensive development and intensive development of the systems in the formalized kind.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20262
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №683

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-17-23.pdf202,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.