Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20256
Title: Система управління якістю на підприємствах комунального господарства
Authors: Ліпич, Л. Г.
Іванків, О. Я.
Bibliographic description (Ukraine): Ліпич Л. Г. Система управління якістю на підприємствах комунального господарства / Л. Г. Ліпич, О. Я. Іванків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 371–375. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: управління
якість
система управління якістю
процесний підхід
management
quality
quality systemcontrol
process approach
Abstract: Досліджено поняття “менеджмент”, проаналізовано принципи управління якістю згідно з міжнародними стандартами, визначено важливість процесного підходу в управлінні організацією. Обґрунтовано механізм функціонування та удосконалення системи управління якістю на підприємствах комунальної власності. Розкрито особливості використання системного та процесного підходів до організації діяльності комунальних підприємств щодо забезпечення якості надання послуг. In the article the concept “management” is researched, principles of quality management are analysed in obedience to international standards, certained importance of process approach in a management organization.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20256
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2010. – №683

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75-371-375.pdf217,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.