Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20221
Title: Вплив технологічних факторів на утворення, склад і якість біогазу при зброджуванні у метантенку відходів тваринницьких ферм
Other Titles: Technological factors of formation, composition and quality of biogas from livestock farm waste fermentation in the methane tank
Authors: Колосова, Неллі
Сербін, Володимир
Bibliographic description (Ukraine): Колосова Н. Вплив технологічних факторів на утворення, склад і якість біогазу при зброджуванні у метантенку відходів тваринницьких ферм / Неллі Колосова, Володимир Сербін // Енергетика та системи керування : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених EPECS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 120–123. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: біогаз
метантенка
анаеробне зброжування
корми і підстілка
кількість тварин
Abstract: Проаналізовано з використанням программи NVK вплив основних технологічних параметрів зброжування у метантенку відходів тваринницьких ферм на кількість і якість біогазу. Встановлено, що при сталій кількості свиней і птиці зростання кількості корів приводить до суттєвого збільшення загального об'єму біогазу, але зменшується доля метану в ньому. Підвищення кількості голів свиней збільшує як вихід біогазу, так і об'ємну долю метану в ньому. Показано, що біогаз утворений з кормів та підстілки, які виносяться з ферм разом з гноєм тварин, складає суттєву величину ( до 12%), яку необхідно враховувати при розробці метантенків.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20221
Content type: Article
Appears in Collections:Енергетика та системи керування (EPECS-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37-120-123.pdf390,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.