Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20202
Title: Метод підвищення живучості телекомунікаційної мережі
Authors: Князева, Н. О.
Bibliographic description (Ukraine): Князева Н. О. Метод підвищення живучості телекомунікаційної мережі / Н. О. Князева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 745 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 92–97. – Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: живучість
телекомунікаційна мережа
максимальний потік
розріз
реконфігурація
показник
survivability
telecommunications network
the maximum flow
incision
reconfiguration
idicator
Abstract: Показано актуальність питань аналізу та оцінки живучості телекомунікаційних мереж на підставі використання потокового підходу. Запропоновано ефективний обчислювальний алгоритм формування матриць максимальних міжполюсних потоків та мінімальних розрізів. Подано метод підвищення живучості мережі, сформульовано задачу реконфігурації мережі як задачу лінійного програмування. The relevance of the analysis and evaluation of telecommunication networks’ survivability based on the use of streaming approach is shown. An effective computational algorithm of matrix interpolar maximum flows and minimum cuts. The method of increasing the network survivability is present, network reconfiguration problem is formulated as a linear programming problem.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20202
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні системи та мережі. – 2012. – №745

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-92-97.pdf239,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.