Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20172
Title: Методи високопродуктивних перетворень великорозрядних чисел з базису Радемахера у базис Крестенсона
Authors: Волинський, О. І.
Bibliographic description (Ukraine): Волинський О. І. Методи високопродуктивних перетворень великорозрядних чисел з базису Радемахера у базис Крестенсона / О. І. Волинський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 745 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 39–48. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: міжбазисні перетворення
залишкові класи
базис Крестенсона
базис Радемахера
basic transformations
residual classes
Rademacher basis
-Krestenson basis
Abstract: Представлено теоретичні основи розмежованої системи залишкових класів. Викладено інформаційну технологію реалізації методу міжбазисних перетворень(Радемахера–Крестенсона) на основі розмежованої системи числення залишкових класів. Розроблене швидкодіюче зворотне перетворення Крестенсона–Радемахера. The theoretical basis of delimited Residual Number System. Described information technology implementation method between basis transformations (Rademacher-Krestenson) based on delimited notation residual classes. Developed a Krestenson–Rademacher’s highspeed reverse transformation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20172
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні системи та мережі. – 2012. – №745

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8-39-48.pdf245,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.