Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20103
Title: Дослідження закономірностей зміни оптико-колірних характеристик композицій системи СaO–Al2O3–TiO2 при введенні оксиду хрому
Authors: Іовлєва, Юлія
Зайчук, Олександр
Bibliographic description (Ukraine): Іовлєва Ю. Дослідження закономірностей зміни оптико-колірних характеристик композицій системи СaO–Al2O3–TiO2 при введенні оксиду хрому / Юлія Іовлєва, Олександр Зайчук // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 216–217. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus").
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: композиції
випал
оптико-колірні показники
забарвлення
керамічні пігменти
Abstract: У даній роботі розглянуті загальні закономірності кількісного взаємозв’язку між оптико-колірними характеристиками композицій системи СaO–Al2O3–TiO2, їх оксидним складом і температурою синтезу при введенні в якості хромофору оксиду хрому. Отримані результати свідчать про доцільність проведення синтезу дослідних хромовмісних композицій при температурі 12000С, що обумовлює інтенсифікацію твердофазових реакцій, наслідком чого є формування більш широкого спектру забарвлення. Виявлено, що зі збільшенням концентрації глинозему в композиційних шихтах системи CaO–Al2O3 відбувається поступова зміна кольору від світло-зеленого (λ = 506–510 нм), черезжовтувато-салатовий (λ = 567 нм) до яскраво-жовтого (λ = 585 нм) та рожевого (λ=515′ нм). Також відмічено можливість формування коричневого забарвлення композицій з різним ступенем інтенсивності (λ = 598–690 нм) в області базової системи, яка обмежена наступними концентраціями вихідних компонентів, мас.%:CaO 25–75; Al2O3 0–50; TiO2 25–75. Отримані експериментальні залежності дозволяють обґрунтовано підходити до синтезу практичних складів пігментів заданого кольору, в тому числі, із застосуванням в якості базової сировини високоглиноземистих відходів металургійного виробництва.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20103
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія та хімічні технології (CCT-2011). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91-216-217.pdf208,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.