Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20090
Title: Дистанційне зондування землі як метод кадастрової ідентифікації природних ресурсів Карпатського регіону
Authors: Солодкий, В. Д.
Беспалько, Р. І.
Казімір, І. І.
Bibliographic description (Ukraine): Солодкий В. Д. Дистанційне зондування землі як метод кадастрової ідентифікації природних ресурсів Карпатського регіону / В. Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І. І. Казімір // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 78. – С. 211–214. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: С применением дистанционного зондирования Земли проведен перспективный анализ управления природоохранной деятельностью Карпатского региона и сопредельных территорий в контексте усовершенствования кадастровой идентификации природно-ресурсного потенциала. Basing on application of remote sensing the perspective analysis of management by nature protection activity of the Carpathian region and adjacent territories in a context of improvement of cadastral identification of natural and resource potential is carried out.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20090
Content type: Article
Appears in Collections:Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2013. – Випуск 78

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37-211-214.pdf203,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.