Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2005
Title: Класифікація видів ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств та розроблення заходів щодо зниження їхнього рівня
Authors: Кулиняк, І. Я.
Bibliographic description (Ukraine): Кулиняк, І. Я. Класифікація видів ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств та розроблення заходів щодо зниження їхнього рівня / І. Я. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 173–179. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: лізингова діяльність
підприємство-лізингодавець
підприємство- лізингоодержувач
підприємство-продавець
(постачальник) предмета
лізингу
ризики лізингової діяльності
предмет лізингу
leasing activity
enterprise-leasinggiver
enterprise-leasingrecipient
enterprise-providor (supplier) of the
thing of leasing
risks of leasing activity
thing of leasing
Abstract: Запропоновано класифікувати ризики лізингової діяльності машинобудівних підприємств на види: фінансові, комерційні, управлінські та ризики, пов’язані з предметом лізингу контрагента. На основі запропонованої класифікації відповідно до кожного виду ризику наведено заходи щодо зниження рівня ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств. In the article it is suggested to classify the risks of leasing activity of machine-building enterprises on kinds: financial, commercial, administrative and the risks related to the contractor’s leasing thing. It is given measures on decrease of level of risks of leasing activity of machine-building enterprises.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2005
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2008. – №628

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf278,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.