Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20025
Tytuł: Принципи організації пам’яті на основі вертикально-інформаційної технології
Authors: Гуменний, П. В.
Cytat: Гуменний П. В. Принципи організації пам’яті на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 688 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 90–95. – Бібліографія: 8 назв.
Data wydania: 2010
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Досліджено архітектуру ОЗП і ПЗП у теоретико-числовому базисі (ТЧБ) Радемахера. Наведено порівняльну характеристику кодових матриць у різних базисах. Запропоновано структуру зв’язків процесора на основі вертикально-інформаційної технології та його компонентів, адресного дешифратора у базисі Галуа. Conducted research of RAM and ROM architecture in theoretical-digital basis (TDB) Rademacher. The comparative characteristics of code matrixes in differents bases. The structure links the processor-based in vertical information technology and its components, the address decoder in Galois.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20025
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Комп'ютерні системи та мережі. – 2010. – №688

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
15-90-95.pdf201,42 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi