Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20012
Title: Засоби відлагодження пристроїв із вбудованим контролем для оброблення елементів полів Галуа GF(2m)
Authors: Глухов, В. С.
Еліас, Р.
Bibliographic description (Ukraine): Глухов В. С. Засоби відлагодження пристроїв із вбудованим контролем для оброблення елементів полів Галуа GF(2m) / Глухов В. С., Еліас Р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 688 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 70–76. – Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: На сучасному етапі математичною основою цифрових підписів є поля Галуа GF(2m). Розрядність елементів поля m може сягати понад 2000 бітів. Апаратна реалізація процесора для таких полів вимагає більш ніж мільйона транзисторів. Для збільшення надійності процесора він доповнюється вузлами вбудованого контролю. Перевірка роботи таких вузлів вимагає додаткових технологічних засобів. Особливості проектування цих засобів розглянуто у статті. Головною рисою таких засобів є можливість внесення помилок в VHDL-описи процесора з метою перевірки реакції на помилки вузлів вбудованого контролю. Galois field is the mathematical basis for modern digital signatures. Field elements width may reach 2048 bits. Hardware realization of processor for such fields requires more than a million transistors. Processor is supplemented by concurrent error detection units to increase reliability. Testing of such units require additional technological tools. This article describes the design features of such tools. Tools main feature is ability to making mistakes in the VHDL-description of the processor.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/20012
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні системи та мережі. – 2010. – №688

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-70-76.pdf255,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.